Obec Křenek – historie

Jen tak letmo Vám tady v pár větách přiblížím historii obce Křenek. První zmínka o obci je z roku 1337 ještě pod jménem Chřeník. Až od roku 1682 je poprvé uváděn název Křenek. Obec Křenek vznikla jako zemědělská a tržní obec a po celou dobu své existence byla těsně spjata se zemědělstvím a řemesly a to je v podstatě dodnes. Velký rozmach zdejšího zemědělství je spojen s otevřením železničního spojení do Saska a severních průmyslových center Čech. Pěstitelé měli tak možnost svoji produkci vyvážet. V blízkých vesnicích Všetaty a Dřísy se pravidelně konaly od června do září veliké zeleninové trhy. I v dnešní době je podstatná část území obce zemědělsky obdělávaná. Je zde i rekreační areál u křeneckého jezera, které představuje ideální místo pro koupání a vodní sporty (vodní lyžování). Okolí obce je atraktivní pro pěší a cyklistickou turistiku. Procházejí tudy značené turistické a cyklistické stezky.

V naší obci se nachází Obecní hospoda, která vznikla rekonstrukcí bývalé školy, a malý obchod s potravinami. Jsou zde aktivní tři dobrovolné organizace. Jako první bych uvedl dobrovolné hasiče, jako druhá je to skupina Červeného Kříže a v neposlední řadě je to naše myslivecké sdružení “Dubina“ Křenek. Známou osobností naší obce je díky umělecké výrobě perníků místní perníkářka paní Jindřiška Dvořáková, která je známá jak z výstav, z novin i z televizních pořadů.

Takže to je letem světem obec Křenek.

Farma Křenek
Farma Křenek
Created by CRS NETCOM 2014